T'interessa

Comité Econòmic i Social

Comité Econòmic i Social

El Comité Econòmic i Social és, segons l'article 42 de l'Estatut, l'òrgan consultiu del Consell i, en general, de les institucions públiques de la nostra comunitat, en matèries econòmiques, sociolaborals i d'ocupació.

La Llei 1/2014, de 28 de febrer (DOCV núm. 7227, de 5 de març de 2014), regula la composició i les funcions d'esta institució.

La funció més important que té és la d'emetre dictàmens, que són preceptius o obligatoris i que no són vinculants, sobre els avantprojectes de les lleis que regulen matèries econòmiques, sociolaborals i d'ocupació que siguen competència de la Generalitat.

Esta institució està integrada per 18 membres, un dels quals n'és el president, nomenats pel Govern valencià. Els 18 membres es dividixen en tres grups: el grup I representa les organitzacions sindicals, el grup II les organitzacions empresarials i el grup III representa el sector de l'economia social, el sector primari de l'economia valenciana, les organitzacions de consumidors i usuaris i de veïns, les corporacions locals i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana. Per últim, sense formar un grup diferent, també integren el comité dos persones expertes en els assumptes que tracta el comité.

Web de la institució: http://www.ces.gva.es