T'interessa

Consell Valencià de Cultura

Consell Valencià de Cultura

El Consell Valencià de Cultura, regulat en l'article 40 de l'Estatut, dins de la secció segona del capítol VI del  seu títol III, i en la Llei 12/1985, de 30 d'octubre, és la institució consultiva i assessora de les institucions públiques de la Comunitat Valenciana en aquelles matèries específiques que afecten la cultura valenciana.

El Consell Valencià de Cultura està compost per vint-i-un membres, elegits per les Corts entre persones amb rellevància en el món intel·lectual i de la cultura valenciana.

Entre les seues funcions destaquen, especialment, la redacció d'informes, dictàmens o estudis que donen resposta a les preguntes i a les consultes plantejades i la proposta al president de la Generalitat de la distinció i reconeixement de les persones, entitats o institucions que hagen tingut un paper important en l'estudi, defensa o promoció de la nostra cultura.

Juntament amb estes funcions, el Consell Valencià de Cultura també du a terme una sèrie d'activitats dirigides al públic en general com ara, per exemple, les visites que cada mes realitzen diversos centres escolars a la seua seu perquè puguen conéixer de prop esta institució.

COMPOSICIÓ

El Consell Valencià de Cultura està compost per vint-i-un membres elegits per les Corts, a proposta dels grups parlamentaris, i són persones de rellevant prestigi o reconeguts mèrits intel·lectuals dins de l'àmbit cultural valencià.

FUNCIONAMENT

El Consell València de Cultura disposa, per a dur a terme les seues funcions, de les comissions, que són els seus òrgans informatius i de treball. Actualment, hi ha cinc comissions amb caràcter permanent:

  • Comissió de les Arts
  • Comissió de les Ciències
  • Comissió Jurídica i d'Interpretació Reglamentària
  • Comissió de Llegat Històric i Artístic
  • Comissió de Promoció Cultural

Juntament amb les comissions permanents, hi ha les comissions temporals, que són aquelles que es creen per a fins concrets i que s'extingixen una vegada han finalitzat el treball encarregat.

Per a accedir a la pàgina web de la institució cliqueu ací.