T'interessa

Les Corts Valencianes

Les Corts Valencianes

Són la institució de la Generalitat que representa el poble valencià, a través dels seus diputats i diputades, elegits per la via de sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. Estos diputats s'elegixen cada quatre anys. Per a ser diputat, és necessari ser major d'edat, és a dir, tindre més de 18 anys. 

Les Corts són l'assemblea que redacta i aprova les lleis de la Comunitat, i té, a més, la funció elemental d'elegir el president de la Generalitat, representant màxim de la Comunitat Valenciana i del Consell. 

Les Corts Valencianes es regulen en el capítol II del títol III de l'Estatut d'Autonomia, que comprén els articles 21 a 26. Així mateix, compta amb un Reglament, aprovat el 18 de desembre de 2006, el qual regula tant la seua organització com el seu funcionament, i que té rang de llei.

A les Corts correspon la potestat legislativa dins de la nostra Comunitat, és a dir, redactar i aprovar les lleis. Representen el poble, són inviolables i gaudixen d'autonomia.

Les Corts tenen la seu a la ciutat de València, en l'antic Palau dels Borja.

Per a accedir a la pàgina web de Les Corts cliqueu ací.