T'interessa

El President de la Generalitat

El President de la Generalitat

És el cap del Consell. L'elegixen les Corts Valencianes, en representació de tots els valencians. Té la seu en el Palau de la Generalitat. Elegix i dirigix els consellers. Hauries de saber que als presidents de la Generalitat, estiguen o no en el càrrec, els correspon el tractament de Molt Honorable Senyor. 

El president de la Generalitat es regula en el capítol III del títol III de l'Estatut i comprén els articles 27 i 28. Estos articles es complementen amb el títol I (articles 1 a 12) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, que expliquen la seua elecció, el seu estatut personal i les seues atribucions o funcions.

És elegit per les Corts entre els seus membres i nomenat pel rei. Per a l'elecció del president és necessària la majoria absoluta dels membres de dret de les Corts en primera votació, és a dir, haurà de tindre el vot favorable del primer nombre enter de vots que seguix el nombre resultant de dividir entre dos el total del nombre de dret de les Corts.

Si no s'aconseguix esta majoria, es votarà novament dos dies després, i n'hi haurà prou en este cas amb la majoria simple, és a dir, quan els vots a favor superen els vots en contra, sense tindre en compte les abstencions, els vots en blanc i els vots nuls.

El president de la Generalitat, que també ho és del Consell, nomena i separa els vicepresidents i consellers, dirigix l'acció del Consell, en coordina les funcions i posseïx la més alta representació de la Comunitat Valenciana, així com l'ordinària de l'Estat en esta.

Per a accedir a la pàgina web del president cliqueu ací.