T'interessa

Les Institucions

Les Institucions

En 1982 s'aprova el primer Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. L'Estatut arreplega les institucions i el mode de governar-nos a la Comunitat, i totes elles formen la Generalitat. Fa pocs anys (2006), l'Estatut va ser reformat. En l'Estatut s'establix que la Generalitat procurarà la recuperació dels continguts dels Furs de l'històric Regne de València, que s'estan incorporant a les lleis de la Comunitat. Com a exemples, podem citar la Llei 10/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Règim Econòmic Matrimonial valencià; la Llei 5/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Relacions Familiars dels Fills i Filles els Progenitors dels quals no Conviuen; la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat, d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana; o la Llei 3/2013, de 26 de juliol, de la Generalitat, dels Contractes i altres Relacions Jurídiques Agràries. Esta recuperació es realitza en plena harmonia amb la Constitució Espanyola.

El conjunt de les institucions d'autogovern de la Comunitat Valenciana constituïx la Generalitat. Formen part de la Generalitat: