Consell Valencià de Cultura

El Consell Valencià de Cultura, regulat en l'article 40 de l'Estatut, dins de la secció segona del capítol VI del  seu títol III, i en la Llei 12/1985, de 30 d'octubre, és la institució consultiva i assessora de les institucions públiques de la Comunitat Valenciana en aquelles matèries específiques que afecten la cultura valenciana.

El Consell Valencià de Cultura està compost per vint-i-un membres, elegits per les Corts entre persones amb rellevància en el món intel·lectual i de la cultura valenciana.

Entre les seues funcions destaquen, especialment, la redacció d'informes, dictàmens o estudis que donen resposta a les preguntes i a les consultes plantejades i la proposta al president de la Generalitat de la distinció i reconeixement de les persones, entitats o institucions que hagen tingut un paper important en l'estudi, defensa o promoció de la nostra cultura.

Juntament amb estes funcions, el Consell Valencià de Cultura també du a terme una sèrie d'activitats dirigides al públic en general com ara, per exemple, les visites que cada mes realitzen diversos centres escolars a la seua seu perquè puguen conéixer de prop esta institució.

COMPOSICIÓ

El Consell Valencià de Cultura està compost per vint-i-un membres elegits per les Corts, a proposta dels grups parlamentaris, i són persones de rellevant prestigi o reconeguts mèrits intel·lectuals dins de l'àmbit cultural valencià.

FUNCIONAMENT

El Consell València de Cultura disposa, per a dur a terme les seues funcions, de les comissions, que són els seus òrgans informatius i de treball. Actualment, hi ha cinc comissions amb caràcter permanent:

  • Comissió de les Arts
  • Comissió de les Ciències
  • Comissió Jurídica i d'Interpretació Reglamentària
  • Comissió de Llegat Històric i Artístic
  • Comissió de Promoció Cultural

Juntament amb les comissions permanents, hi ha les comissions temporals, que són aquelles que es creen per a fins concrets i que s'extingixen una vegada han finalitzat el treball encarregat.

Per a accedir a la pàgina web de la institució cliqueu ací.